Svetový Deň Zeme

22. apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový Deň Zeme.

Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané na zlepšenie stavu našej planéty. Je to ekologicky motivovaný sviatok, kedy sa snažíme nie len vo väčšej miere poukazovať na ničenie životného prostredia, ale niečo pre jeho zlepšenie aktívne urobiť..

 

Milí naši žiaci a žiačky,

 Vaša úloha do budúceho týždňa piatku - 1. 5. 2020 bude dobrovoľná !

Pri pobyte vonku (prechádzke, športových aktivitách) si vezmite so sebou rukavice, rúško a najmä nejaké vrecko, do ktorého pozbierate nájdené odpadky v okolí. Odpadky potom roztrieďte do odpadu podľa zložiek. Nezabudnite si poriadne umyť ruky!

Za planétu Zem pre budúce generácie sme zodpovední všetci, tešíme sa na spoluprácu, aktivitu i fotku.

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.