22. apríl - Deň Zeme

Keďže sa čas nezastavil ani v tomto mimoriadnom období, si žiaci našej školy v minulom týždni pripomenuli významný celosvetový deň – Deň Zeme. V rámci vyučovania biológie bolo ich úlohou zamyslieť sa, vytvoriť, vymyslieť, zabaviť sa, pripraviť, zhotoviť, ...  niečo, čo bude súvisieť s prírodou, jej ochranou  alebo  s výchovou k zvýšeniu povedomia o stave nášho životného prostredia. Mnohí zo žiakov využili návrhy vyučujúcich a buď sa zapojili do ochranárskych činností v prírode a vyzbierali odpadky, prípadne zveľadili svoje okolie záhradkárskymi prácami alebo si ho spríjemnili rôznymi okrasnými prvkami, ktoré sami vytvorili. Mnohí zo žiakov využili viaceré odpadové materiály na výrobu hračiek, či nejakých úžitkových, prípadne ozdobných predmetov a veľa žiakov spracovalo tému Dňa Zeme aj výtvarne. Veríme, že aj týmto spôsobom si žiaci uvedomujú dôležitosť starostlivosti o naše životné prostredie a tiež , že si takto uvedomujú aj svoj osobný vplyv na jeho zlepšenie. Do aktivít sa zapojila naozaj väčšina žiakov a niektoré z ich prác si môžete pozrieť vo fotodokumentácii.

RNDr. Ujhelyiová

  

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.