Medzinárodný deň rodiny

Rodina je základnou bunkou spoločnosti. Jej funkcia je veľmi dôležitá, pretože práve v rodine sa vychovávajú budúce generácie ľudí. Dôležitosť rodiny si od roku 2009 každoročne pripomíname dňa 15. mája. História celoslovenských osláv Dňa rodiny je spojená práve s týmto rokom, kedy sa v Bratislave stretli rodiny z rôznych kútov Slovenska. Oslavy dňa rodiny sa teda na Slovensku uskutočňujú už jedenásty rok, no vo svete sa tento výnimočný deň oslavuje neuveriteľných 27 rokov.

Dôležitosť rodiny si pripomenuli aj žiaci 3.A triedy tým, že si nakreslili takéto krásne rodostromy a spomenuli si na svojich najbližších, s ktorými teraz v týchto náročných časoch možno nemôžu byť.  

 

Tr. uč. Mgr. K. Mezeiová a žiaci 3.A triedy

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.