Fyzika a chémia počas dištančného vzdelávania...

Hoci sú predmety fyzika a chémia náročné, vždy sa nájde spôsob, ako ich odučiť a vysvetliť zaujímavo, motivačne a tvorivo. Na našej škole máme veľa šikovných žiakov, ktorí zvládli tieto predmety počas mimoriadnej situácie úžasne, či už formou pokusov, projektov, videí.....

Týmto žiakom patrí veľká vďaka, robíte učiteľom veľkú radosť!

uč. Klára Baloghová

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.