Letná škola

V termíne od 17.08.-21.08.2020 sa v priestoroch našej školy konala letná škola. Učili sme sa hravou formou, absolvovali sme prednášku o vesmíre, ľudových remeslách, pozreli expozíciu poľovníctva a ochrany zveri a na záver letnej školy absolvovali výlet na Morské oko. 
Týmto by som sa chcela poďakovať žiakom, rodičom a mojim kolegom za spoluprácu v letnej škole 📝🧮👫👩🏻‍🏫 ... bol to naozaj perfektný týždeň plný zážitkov a skúsenosti... snažíme sa byť úspešnejší a pevne verím, že našich žiakov to posunie vpred 😉😉😉
Mgr. Lucia Vargaeštoková

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.