Jesenné obrazy 3.B

Školský dvor prináša množstvo jesenného materiálu, ktorý žiaci 3. B využili na hodine pracovného vyučovania. Listy, konáriky, kamienky, mach, tráva, orechy  a ďalší prírodný materiál poslúžil na tvorbu krásnych žiackych obrazov. Aj keď ich trvácnosť závisela od sily vetra, deťom sa tvorba a s ňou spojený pohyb na čerstvom vzduchu veľmi páčil. Fantázia dvojíc sa premietla do zaujímavých prác.

uč. K. Jeňová

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.