Koľko lásky sa zmestí do krabice...

Tohto roku nemôžeme vystupovať a robiť radosť v adventnom období na Onkologickom odd.ani v domovoch seniorov, ako minulé roky. Tak sme sa s radosťou zapojili do celoslovenskej aktivity"Kolko lásky sa zmestí do krabice od topánok "Ďakujeme všetkým skvelým rodičom a úžasným deťom, ktoré s láskou a veľkou chuťou balili a tvorili pre našich starkých, aby im urobili radosť.

ŠKD, Erika Peter

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.