TRPASLÍCI A ANJELÍCI V II. ODDELENÍ ŠKD

Zimná nálada začala v II. oddelení. Poobedňajšiu činnosť si deti spestrili vyrábaním rozprávkového trpaslíka a notového anjelika. Z týchto výrobkov sme si vyzdobili našu nástenku z ktorej sme sa všetci spoločne tešili.  

Monika Marečková 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.