Detský čin roka 2020

Detský čin roka je jedinečný a originálny projekt, ktorého úlohou je motivovať detí ku konaniu dobrých skutkov a pomáha im zorientovať sa v hodnotách. Dáva im šancu pochopiť cez skutočné príbehy, čo je dobré a čo zlé. V tomto roku je to už 20. ročník, pričom projekt sa uskutočňuje pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Stalo sa už tradíciou, že žiaci našej školy sa zapájajú do projektu ako detská porota. Nebolo tomu inak, ani tento „koronový“ školský rok. V mesiaci október sme si ešte stihli vysvetliť, ako bude prebiehať hlasovanie. V nasledujúcich týždňoch dištančného vzdelávania si žiaci mali možnosť príbehy prečítať, alebo po prvý krát, aj vypočuť na kanále Youtube. Počet kategórii sa rozšíril o ďalšiu, ktorá je veľmi aktuálna v životoch detí a mladých ľudí, „Dobrý čin na nete“. Žiaci náboženskej i etickej výchovy postupovali podľa pokynov zadaných v úlohe zo dňa 27. októbra 2020. Postupne pribúdali do tabuliek hlasy Detskej poroty. Do termínu 4.12.2020 z celkového počtu 461 žiakov na druhom stupni našej školy sa hlasovania zúčastnilo 331 detí, čo predstavuje 71,80 percent. Každý žiak dal svoj hlas jednému skutku, ktorý považoval za najcennejší v týchto kategóriách:

 

Hlasovanie Detskej poroty na našej škole:

NBV/rk+gk+ETV

SPOLU

 

5. - 9. A,B,C,D

A

B

C

D

E

 

1. Záchrana života

164

59

57

38

13

331

2. Pomoc v rodine

36

49

86

47

113

331

3. Pomoc rovesníkom

46

124

75

50

36

331

4. Pomoc ľuďom

51

106

44

69

61

331

5. Pomoc prírode

86

86

85

38

36

331

6. Dobrý nápad

42

90

71

83

45

331

7. Cena Sašky Fischerovej

55

113

56

57

50

331

8. Dobrý či na nete

65

39

92

59

76

331

Počet hlasujúcich

 

 

 

 

 

331

Odoslané elektronicky hlasovací lístok

3.12.2020

 

 

 

 

 


Projekt zrealizovali pani učiteľky rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho náboženstva.

 

Vyhlasovanie výsledkov sa uskutočnilo 15.12.2020 v Bratislave, tu si to môžete pozrieť: https://www.detskycin.sk/sk/media/aktuality/detsky-cin-roka-2020-ocenenia-video.html

Viac o projekte si prečítate na stránke https://www.detskycin.sk/

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.