Online karneval v 1.C

Čas karnevalov a fašiangových osláv sa už pomaly končí. So žiakmi v domácej izolácii,  sme sa rozhodli, vytvoriť si vlastný karneval aj na dištančnom vzdelávaní. Napriek ťažkej „korona dobe“ sa vieme vďaka internetu spojiť aspoň virtuálne. Naši prváci si pripravili veselé masky a na vyučovanie už prišli v plnej paráde. Naladili sme sa na veselú karnevalovú nôtu.  Takto sme si vyučovanie ozvláštnili a spravili veselším.

Mgr. Michaela Koščáková

 

 

 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.