22. Marec - Svetový deň vody

VODA - najvzácnejšia tekutina. Aj so žiakmi sme si pripomenuli jej význam a dôležitosť. Robili sme aktivity a kvízy zamerané na vodu. Všetci sme boli v modrom oblečení. 
Na záver sme vypili pohár čistej vody.
                výchov. Z. Čerňáková

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.