Deň Zeme

 

„Keď som v kozmickej lodi obletel Zem,

videl som, aká je naša planéta krásna.

Ľudia, chráňme ju a rozmnožujme túto krásu , neničme ju!“

Jurij Gagarin

  1. apríla si žiaci 1.stupňa pripomenuli Deň Zeme. Zapojili sa do rôznych aktivít, ktorými vyjadrili svoje presvedčenie, že im osud našej planéty nie je ľahostajný.

Na školskom dvore deti od rána usilovne zbierali odpadky. Túto peknú aktivitu im prekazil dážď, no v triedach pokračovali pozeraním rôznych prezentácií o našej planéte a riešením vedomostných kvízov zameraných na Deň Zeme.

Nakoniec si žiaci v jednotlivých triedach vyrobili dekorácie, ktorými si vyzdobili triedy a priestory školy.  A tak nám chodby zdobia farebné kvety vyrobené z nepotrebných cédečiek, húsenice zo starých ponožiek, veselé maľované kamienky či krásne čelenky, na ktorých sa pýši naša modrá planéta Zem.

Plagát s nápisom, „Prilož ruku k dielu a chráň našu planétu“, bol  akousi pomyselnou bodkou za oslavou Dňa Zeme, ktorá bude žiakom a učiteľom 1.stupňa pripomínať, že je v rukách nás všetkých, aby sa nám na Zemi ešte dlho dobre žilo.

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.