22.apríl – Deň Zeme

Aj tohto roku si naši žiaci počas dištančného vyučovania pripomenuli DEŇ ZEME.

Stačí len otvoriť oči, porozhliadať sa okolo seba a všímať si prostredie, ktoré dokáže ovplyvniť človek svojou činnosťou.

Nasledujúce fotografie, ktoré zhotovili žiaci 7.ročníka svedčia o tom ako veľmi môžeme my ľudia, ovplyvniť naše životné prostredie, v tom pozitívnom, ale dnes najmä v tom negatívnom zmysle. Stačí si len vybrať, kde sa žije lepšie a zdravšie a naša Zem sa nám za to určite odvďačí...

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.