Húsenička v V. oddelení

Dňa 11.05.2021 deti z V. oddelenia spolu s pani vychovávateľkou Dankou Bejdovou nám predviedli činnosť v škd. Zamerali sa na TOV - pracovno-technickú. V úvode činnosti ich vychovávateľka motivovala krásnou básničkou o "Húseničke". Húsenička ich počas celej činnosti motivovala. Činnosťou si deti rozvíjali zručnosti, estetické cítenie a fantáziu pri pomenúvaní svojej húsenice. Každé dieťa to zvládlo hravou formou a s úsmevom na tvári.

V. oddelenie a vychovávateľka D. Bejdová

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.