Popoludnie s tangramom

 „Tangram je náš kamarát, v škole ho má každý rád.“

Že nepoznáte tangram? Druháci a prváci z 5. oddelenia ŠKD už áno.

Je to vyše 1000 rokov starý hlavolam – skladačka, ktorá pochádza z Číny. Pozostáva zo siedmich vystrihnutých geometrických útvarov (päť trojuholníkov, jeden štvorec a jeden kosodlžník). Úlohou hráča je s použitím všetkých dielov zložiť daný obrázok podľa predlohy alebo podľa vlastnej fantázie.

 Každé dieťa dnes dostalo svoj tangram vyrobený z papiera a vysvetlili sme si pravidlá. Cez rozprávku o čínskom chlapcovi deti postupne individuálne skladali rôzne obrázky: strom, dom, rybu, mačku, líšku, chlapca, loďku, vtáka…

Poskladať prvý obrázok bolo asi najťažšie, ale postupne im to šlo stále lepšie a rýchlejšie. Kto potreboval pomôcť, praktikantky prváčky z DSA, ktoré sú práve v našom oddelení na náčuvovej praxi,  mu rady pomohli.

Deti sa veľmi rýchlo stali majstrami v skladaní tangramu podľa predlohy. Veď posúďte sami.

                                            

                                                                                                           Mgr. Adriana Biačková

                                                                                                             vychovávateľka ŠKD

 

 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.