Detský čin roka 2020

Detský čin roka je jedinečný a originálny projekt, ktorého úlohou je motivovať detí ku konaniu dobrých skutkov a pomáha im zorientovať sa v hodnotách.

Pokračovať v čítaní

TRPASLÍCI A ANJELÍCI V II. ODDELENÍ ŠKD

Zimná nálada začala v II. oddelení. Poobedňajšiu činnosť si deti spestrili vyrábaním rozprávkového trpaslíka a notového anjelika.

Pokračovať v čítaní

MIKULÁŠ 2020

Dňa 4.12.2020 do našej školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Počas celého dňa prevládala v škole vianočná atmosféra.

Pokračovať v čítaní

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Aj náš školský klub detí sa zapojil do peknej akcie s názvom: "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?"

Pokračovať v čítaní

Mikulášska diskotéka

Piatok, 4.12.2020 sa niesol úplne v Mikulášskom duchu, či už to bolo v altánku, v triede, alebo v jedálni.

Pokračovať v čítaní

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“

Milí rodičia, milí žiaci,

ďakujeme že ste sa zapojili do zbierky: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.“

Pokračovať v čítaní

1. december - oslobodenie mesta

1. december, oslobodenie mesta, sme si uctili zapálením sviečok padlým vojakom a pripomenuli význam mieru🙏a nezmysel vojny.

Pokračovať v čítaní

Šarkaniáda ŠKD

Dňa 12.11.2020 sa v našom školskom klube detí uskutočnila šarkaniáda. Šarkany mali rôzne tvary a hýrili farbami.

Pokračovať v čítaní

Koľko lásky sa zmestí do krabice...

Tohto roku nemôžeme vystupovať a robiť radosť v adventnom období na Onkologickom odd.ani v domovoch seniorov, ako minulé roky.

Pokračovať v čítaní

Projekt štvrtáci a prváci

Tentokrát to bola výzva štvrtákom od pani Mgr. Kohanovej, aby postavili domy, resp. vybudovali sídlisko, kde naši prváci dokreslia svoju rodinu.

Pokračovať v čítaní

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.