Letná škola

V termíne od 17.08.-21.08.2020 sa v priestoroch našej školy konala letná škola.

Pokračovať v čítaní

Lúčenie v štvrtej A

 „V živote by mal človek jedného dňa zbadať veci akoby po prvýkrát a vnímať ich takto stále. Les, rieku, prázdniny, kvitnúce čerešne, dážď, hviezdnu oblohu, šteniatka ... všetko.

A akoby po prvýkrát pristupovať k tomu všetkému ...“    

Pokračovať v čítaní

Krásne prázdniny

Žiaci 2.B posielajú fotopozdravy z našej triedy pre spolužiakov a prajú všetkým krásne prázdniny.

Pokračovať v čítaní

POSLEDNÉ DNI V TRIEDE 2.A

Niečo málo z posledných dní v škole a pozdrav našim spolužiakom, ktorí sa vzdelávali dištančne, posielajú žiaci 2.A triedy s triednou učiteľkou Mgr. Dianou Zemanovou.

Pokračovať v čítaní

Fyzika a chémia počas dištančného vzdelávania...

Hoci sú predmety fyzika a chémia náročné, vždy sa nájde spôsob, ako ich odučiť a vysvetliť zaujímavo, motivačne a tvorivo.

Pokračovať v čítaní

Mandala

V menšom počte detí sa nám dobre tvorilo a doplnili sme našu školskú galériu pri jedálni touto krásnou MANDALOU, ktorá zastrie všetky pochmúrne myšlienky Corona krízy.

Pokračovať v čítaní

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.