Vianočná burza

Vianočné sviatky patria medzi tie najkrajšie v roku a tradične predvianočný čas patrí našej školskej burze.

Pokračovať v čítaní

Červené stužky

1.december – Svetový deň boja proti AIDS. Ľudia na celom svete si pripomínajú nebezpečenstvo prenosu tohto nevyliečiteľného vírusového ochorenia a zoznamujú sa s možnosťami prevencie.

Pokračovať v čítaní

Biblioterapia a Šum - kníhkupectvo a kultúrno – komunitné centrum v Trebišove

Sviatok sv. Mikuláša sme s triedou 4.D začali hodinou biblioterapie.

Pokračovať v čítaní

Beseda s ilustrátorom

26.11.2019 sme boli na besede v mestskej knižnici pod názvom: Pastelkou, ceruzkou alebo štetcom?

Pokračovať v čítaní

Korčuliarsky program

V mesiacoch október a november žiaci 2.ročníkov absolvovali korčuliarsky výcvik na zimnom štadióne pod vedením hokejových trénerov.

Pokračovať v čítaní

Halloweenske učenie na hodinách AJ

Halloween je sviatok, ktorý sa oslavuje v anglicky hovoriacich krajinách. Na hodinách AJ sme sa dozvedeli o jeho pôvode a zvykoch.

Pokračovať v čítaní

Dejepis a Výtvarná výchova INAK.

Żiaci VI.C si na hodine Výtvarnej výchovy zužitkovali vedomosti z Dejepisu v praxi.

Pokračovať v čítaní

Lego krúžok – práca so stavebnicou

Aktívna práca žiakov a žiačok na lego krúžku sa prejavuje najmä v ich dielach.

Pokračovať v čítaní

Strašipárty

V ŠKD sa popoludní veľký magický dátum 11.11.spojil s jesenným a jemne strašidelným  karnevalom.

Pokračovať v čítaní

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.