Milión detí sa modlí ruženec 2019

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi zameriava svoju činnosť na pomoc kresťanom tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní pre svoju vieru.

Pokračovať v čítaní

Ľutina – pútnicke miesto

10. októbra 2019 v mesiaci sv. ruženca sme so žiakmi 5. a 6. ročníka navštívili najväčšie gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Ľutina.

Pokračovať v čítaní

BABKA, DEDKO MÁM ŤA RÁD V X. ODDELENÍ

Mesiac október je mesiacom úcty k naším starým rodičom.

Pokračovať v čítaní

OVOCNÍČKOVIA V X.ODDELENÍ

Dňa 7.10.2019 si deti z X. oddelenia spestrili pondelkové popoludnie besedou o ovocí.

Pokračovať v čítaní

Svetový kozmický týždeň

Pri príležitosti Svetového kozmického týždňa sa deti z ŠKD zúčastnili podujatia v Trebišove, v múzeu. 

Pokračovať v čítaní

Deň Európskych jazykov

Pri príležitosti dňa Európskych jazykov sme sa boli zabaviť v areáli Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Pokračovať v čítaní

Deň mlieka v V. odd. ŠKD

Odkiaľ je mlieko, čo všetko je z mlieka, prečo ho máme piť a či ho pijeme v dostatočnom množstve… o týchto otázkach sme debatovali aj v našom V. oddelení ŠKD.

Pokračovať v čítaní

SVETOVÝ DEŇ MLIEKA V ŠKOLÁCH

25. septembra sa žiaci 2.A triedy netradične – zapojili do medzinárodnej aktivity  Svetový deň mlieka v školách.

Pokračovať v čítaní

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.