Biblická olympiáda

Počas dištančného vzdelávania sa žiaci našej školy zapojili aj do Biblickej olympiády, ktorá sa konala online.

Pokračovať v čítaní

Úspechy žiakov našej školy na okresnom kole Geografickej olympiády

Dňa 5.2.2021 sa 8 žiakov našej školy zúčastnilo okresného kola Geografickej olympiády, ktoré sa konalo dištančnou formou.

Pokračovať v čítaní

 TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do Technickej olympiády organizovanou Slovenským inštitútom mládeže - IUVENTOU. Tohoto školského roku to nebolo ináč.

Pokračovať v čítaní

Súťaž talentov

Súťaž talentov, akcia, ktorú zorganizovalo múzeum mesta Trebišov, ponúkla žiakom možnosť ukázať svoj talent.

Pokračovať v čítaní

Pytagoriáda 2020/2021 Kategória P3 a P4

Dňa 9.12.2020 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili matematickej súťaže Pytagoriáda.

Pokračovať v čítaní

Geografická olympiáda - finále

Náš žiak, Oliver Sokira sa zúčastnil 5. ročníka celoslovenskej súťaže GQIQ - Geografického kvízu tvorivo-inteligenčného, ktorý je určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Oliver súťažil v kategórii od 12 do 13 rokov.

Pokračovať v čítaní

Geografická olympiáda

Náš žiak, Oliver Sokira, sa umiestnil v základnom kole olympiády GQIQ 2020 na prvom mieste a v krajskom kole na druhom mieste. 

Pokračovať v čítaní

Naši žiaci s vlastnými rúškami

Vyhlasujeme súťaž o najkrajšie rúško žiakov našej školy. Pri každej fotke je uvedené súťažne číslo, trieda a meno zhotoviteľa.

Pokračovať v čítaní

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1.kat.

Dňa 19.2.2020 sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

Pokračovať v čítaní

Vianočná ikebana

Vianočná ikebana

Lívia Pčolinská - 3.miesto.
Tereza Hatalovská - diplom za účasť.
Gratulujeme.

Pokračovať v čítaní

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.