Geografická olympiáda - finále

Náš žiak, Oliver Sokira sa zúčastnil 5. ročníka celoslovenskej súťaže GQIQ - Geografického kvízu tvorivo-inteligenčného, ktorý je určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Oliver súťažil v kategórii od 12 do 13 rokov.

Pokračovať v čítaní

Geografická olympiáda

Náš žiak, Oliver Sokira, sa umiestnil v základnom kole olympiády GQIQ 2020 na prvom mieste a v krajskom kole na druhom mieste. 

Pokračovať v čítaní

Naši žiaci s vlastnými rúškami

Vyhlasujeme súťaž o najkrajšie rúško žiakov našej školy. Pri každej fotke je uvedené súťažne číslo, trieda a meno zhotoviteľa.

Pokračovať v čítaní

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1.kat.

Dňa 19.2.2020 sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.

Pokračovať v čítaní

Vianočná ikebana

Vianočná ikebana

Lívia Pčolinská - 3.miesto.
Tereza Hatalovská - diplom za účasť.
Gratulujeme.

Pokračovať v čítaní

Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne

Naša škola sa zúčastnila okresnej súťaže, ktorú vyhlásil Okresný úrad v Trebišove. Téma súťaže bola "Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne".

Pokračovať v čítaní

Zimný štadión za najkrajšiu tekvičku

Do súťaže o najkrajšie vyzdobenú tekvicu  sa zapojila aj ZŠ Komenského v Trebišove.

Pokračovať v čítaní

Súťaž o najkrajšie ozdobenú tekvicu

Dňa 28.10.2019 sa v našej škole uskutočnila súťaž o najkrajšie ozdobenú tekvicu.

Pokračovať v čítaní

RODINNÝ BEDMINTON 2019

Máme za sebou úspešne zvládnutý už 3. ročník bedmintonového turnaja rodičov a detí.

Pokračovať v čítaní

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.