Súťaž družstiev MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV 2019

21. mája 2019 organizoval ČERVENÝ KRÍŽ súťaž Družstiev mladých zdravotníkov (DMZ). Za nižšie sekundárne vzdelávanie (NSV) nás reprezentovali: Karin Marjovičová 7.D, Lea Kováčová 7.D, Dominika Mrázová 8.C, Sorina Nadáľová 8.C, Olívia Ižová 5.A a za primárne vzdelávanie (PV) žiaci 3.A triedy: Šimon Semančík, Nela Princíková, Matúš Varanai, Michaela Zambová, Natália Bandoľová, Nina Logojdová, Vanessa Olahová. NSV získalo 4. miesto v tejto súťaži a žiaci PV diplom za účasť v súťaži.

Družstvá preukázali veľmi dobré teoretické a praktické vedomosti v poskytovaní predlekárskej prvej pomoci. Za čo sa im chceme poďakovať a zaželať im veľa úspechov v nasledujúcom školskom roku 2019/2020.

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.