Súťaž o najkrajšie ozdobenú tekvicu

Dňa 28.10.2019 sa v našej škole uskutočnila súťaž o najkrajšie ozdobenú tekvicu. Súťaže sa zúčastnil jeden zástupca z každej triedy 2. stupňa. Žiaci si najprv premysleli ako by svoju polystyrénovú tekvicu vyzdobili a na súťaži sa už len nechali unášať svojím umeleckým duchom. Nápady boli naozaj rôznorodé a veľmi zaujímavé. Na konci súťaže si žiaci spolu s p. učiteľkou Košinou vyhodnotili a zahlasovali za víťaznú tekvicu v každom ročníku. Môžeme však povedať, že všetky tekvice sú víťazné pretože sme si aj tento rok mohli skrášliť našu školu krásnou a hlavne kreatívnou jesennou výzdobou. Výhercom aj všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu účasť v súťažiach.

Žiacky parlament

 

Víťazi:

  1. ročník – Kristína Sedláková 5.C
  2. ročník – Bibiana Oláhová 6.A
  3. ročník – Viktória Lišková 7.D
  4. ročník – Miroslava Sochová 8.C
  5. ročník – Marco Miklovič 9.C

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.