Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1.kat.

Dňa 19.2.2020 sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. V školskej knižnici sa zišli najlepší recitátori prvého stupňa, aby ukázali a predviedli svoj umelecký prednes prózy a poézie 5 člennej porote. Súťažiacim sa darilo, a tak pri finálnom rozhodovaní mala porota čo robiť. Rozhodla nasledovne.

 Próza:

  1. Bianka Sabová 2.B
  2. Noemi Marečková 2.B
  3. Barbora Vargová 4.D

Poézia:

  1. Šimon Semančík 4.A
  2. Rebeka Kročková 2.B
  3. Terezka Šotová 2.A

Žiaci umiestnení na prvých miestach nás budú reprezentovať na okresnom kole HK. Držme im palce.

 

                                                                                                                             Mgr. K. Jeňová

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.