Geografická olympiáda - finále

Náš žiak, Oliver Sokira sa zúčastnil 5. ročníka celoslovenskej súťaže GQIQ - Geografického kvízu tvorivo-inteligenčného, ktorý je určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií. Oliver súťažil v kategórii od 12 do 13 rokov.
Test sa uskutočnil v troch kolách:
V prvom (základnom) kole riešili zaujímavú „výskumnú“ úlohu. Mali zhotoviť vlastnú mapu sveta a zobraziť na nej svoje obľúbené miesta, ktoré by chceli navštíviť (To je tá mapa, s ktorou je odfotený). V tomto kole sa umiestnil na prvom mieste.
Druhé (krajské) kolo sa konalo 24. apríla 2020: riešili online na internete vedomostný test: GQIQ cesta okolo sveta. Test pozostával z 30 otázok, ktoré bolo potrebné vypracovať za 35 min. V tomto kole sa Oliver umiestnil na druhom mieste.
Celoslovenské kolo sa konalo 25.mája 2020: Súťažiaci mali nakresliť mesto HOP, cez ktoré preteká rieka ČĽUP, potok ŽBLNK, najvyšší vrch HORA s vyhliadkovou vežou KUK, zámok MOKI, kostoly ZŠ, policajná stanica, rybník KAPOR, priemyselná firma, 6 obchodov, jahodové polia, les, atď. A znázorniť na tomto pláne 2 turistické chodníky podľa návodu. V tomto kole sa Oliver umiestnil na prvom mieste.
 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.