Pytagoriáda 2020/2021 Kategória P3 a P4

Dňa 9.12.2020 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili matematickej súťaže Pytagoriáda. Zúčastnilo sa 8 tretiakov a 12 štvrtákov, ktorí vzhľadom na  bezpečnostné opatrenia spojené s Kovid -19 riešili úlohy pod dohľadom svojich vyučujúcich v triedach.

Najúspešnejší riešitelia: Savko Daniel/3.A/ Moroz Matej/3.A/ Milišič Dejan /4.C/ Pavlová Alena /4.B/.

Všetci žiaci sa veľmi snažili a zodpovedne pracovali. Víťazom blahoželáme.

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.