TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do Technickej olympiády organizovanou Slovenským inštitútom mládeže - IUVENTOU. Tohoto školského roku to nebolo ináč.

Po úspešnom absolvovaní školského kola, ktoré sa konalo online, pretože  v tom čase  bola naša škola v karanténe, postúpili na okresné kolo títo žiaci :

 Kategória A: Šimon Boršč VIII.B

                    Oliver Lejba IX.A

Kategória B:  Matúš Petrik VII.C

Okresné kolo Technickej olympiády v kategóriách A a B sa uskutočnilo 26. 11. 2020 v spolupráci so Slovenskou komisiou Technickej olympiády, ktorá online systém zabezpečovala.  Do online okresného kola Technickej olympiády sa zapojilo až 819 žiakov z celého Slovenska.

Matúš Petrik našu školu úspešne reprezentoval a umiestnil sa na prvom mieste v okresnom kole Technickej olympiády v kategórii B.

Srdečne mu blahoželáme a želáme veľa síl na prípravu na krajské kolo, ktoré sa uskutoční vo februári 2021.

 Ing. Goreová

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.