Zamestnanci školy

BEREŠOVÁ

 
Titul Meno a priezvisko Funkcia Tried. učiteľ Koordinátor
Mgr. Radoslav UJHELYI riaditeľ GEO+TSV    
Mgr. Danka ŠTEFANKOVÁ ZRŠ MAT+BIO    
Mgr. Adriana KOHANOVÁ ZRŠ roč.1.-4.    
Mgr. Irena KOŠČOVÁ učiteľ roč.1.-4. I.A ved. vzd. oblasti , koord. zdravotník 
Mgr. Milena ZAJONCOVÁ učiteľka roč.1.-4. I.B  
Mgr. Michaela KOŠČÁKOVÁ učiteľka roč.1.-4. I.C  
Mgr. Jana VELEBOVÁ učiteľka roč.1.-4. I.D  
Mgr. Renát MAREČEK učiteľka roč.1.-4. II.A
 
Mgr. Beáta MINÁRIKOVÁ učiteľka roč.1.-4. II.B  
Mgr. IngridKISSOVÁ učiteľka roč.1.-4. II.C  
Mgr. Lýdia BESLEROVÁ učiteľka roč.1.-4. II.D  
Mgr. Diana KMECOVÁ učiteľ roč.1.-4. III.A  
Mgr. Katarína JEŇOVÁ učiteľ roč.1.-4. III.B  
Mgr. Iveta DOROTOVIČOVÁ učiteľka roč.1.-4. III.C  
Mgr. Mária MIRDALOVÁ učiteľ roč.1.-4. III.D sklad učebníc  
Mgr. Katarína MEZEIOVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.A  
Mgr. Martin JEŇO učiteľka roč.1.-4. IV.B  
Mgr. Anna BUMBEROVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.C ved. MZ  1.-2.roč 
Mgr. Ivo GRAJCAR učiteľka roč.1.-4. IV.D  
Mgr. Rastislav KULÍN učiteľ MAT+TSV V.A  
Mgr. Ing. Tomáš ŽELINSKÝ učiteľ TSV  V.B ved. vzd. oblast
Mgr. Adriana MOKRIŠOVÁ učiteľka ANJ+ENV V.C koord. zelená škola 
Ing. Natália GOREOVÁ učiteľka ANJ+TECH V.D  
Mgr.  Jana GECI učiteľka MAT + INF VI.A správca siete  
Mgr.  Radovan PETRIK učiteľ SJL+DEJ  VI.B ved. vzd. oblasti, sklad učebníc  
Mgr. Marcela DANKOVÁ učiteľka SJL+OBN VI.C  
Mgr. Dávid FITERE učiteľ TSV+GEO VI.D  
Mgr. Klára BALOGHOVÁ učiteľka FYZ+CHE VII.A ved. vzd. oblasti 
Mgr. Martina SCHUDICHOVÁ učiteľka ANJ+OBN VII.B žiacky parlament 
Mgr. Marianna BODNÁROVÁ učiteľka GEO  VII.C  
PhDr. Daniela BEREŠOVÁ učiteľka SJL+ANJ  VII.D  
Mgr. Michaela TOPOĽANOVÁ učiteľka ANJ VIII.A  
Mgr. Marcela KOŠINA učiteľka VV+DEJ  VIII.B ved. vzd. oblasti 
Mgr. Natália ROMANOVÁ učiteľka NEJ+ETV VIII.C  
Mgr. Zuzana RUŽBARSKÁ učiteľka MAT+BIO  VIII.D  
RNDr. Zlatica UJHELYIOVÁ učiteľka MAT+BIO IX.A ved. vzd. oblasti 
Mgr. Margita RUSNÁKOVÁ učiteľka MAT+SEE IX.B  
Ing. Silvia POHÁROVÁ učiteľka SJL +ETV IX.C ved. vzd. oblasti  
Mgr. Lucia VASIĽOVÁ učiteľka SLJ+FIL IX.D   
Mgr. Pavol ZAJONC učiteľ TSV+RUJ    
Mgr. Dominika KLUBERT školský psychológ    
Mgr. Lucia VARGAEŠTOKOVÁ špeciálny pedagóg    
Mgr. Monika OSTROŽOVIČOVÁ učiteľka NBV + ETV   ved. vzd. oblasti, koord. drog. záv.
Mgr. Iveta DUTKOVÁ ses. Pavla
katechétka NBV+NJ    
Mgr. Eva HOĽANOVÁ učiteľka SJL   vých. poradca
Mgr. Kristína VINCEJOVÁ učiteľka CHEM+BIO   ved. vzd. oblasti, koord. drog. záv.
RNDr. Anna PLACHTINSKÁ učiteľka MAT+BIO   koord. VkMaR
Mgr. Silvia HORVÁTHOVÁ učiteľ HUV    
 Mgr. Adriána NAĎOVÁ učiteľka DEJ    
 Mgr. Dominika OČKAIOVÁ učiteľka     
  Liliana HALGAŠOVÁ vychovávateľka   I. oddelenie
Bc. Martina BODYOVÁ vychovávateľka   II. oddelenie
  Katarína PRINCÍKOVÁ vychovávateľka   III. oddelenie
  Zdenka ČERŇÁKOVÁ vychovávateľka   IV. oddelenie
  Monika MAREČKOVÁ vychovávateľka   X. oddelenie
Mgr. Adriana BIAČKOVÁ vychovávateľka   V. oddelenie
  Valéria GREGOVÁ vychovávateľka   VI. oddelenie
  Katarína CHALKOVÁ vychovávateľka   VII. oddelenie
Bc. Daniel ČIŽMÁR vychovávateľ   VIII. oddelenie, ved. ŠKD
  Erika PETER vychovávateľka   IX. oddelenie
  Miriam TKÁČIKOVÁ asistentka učiteľa    
  Daniela DOMARACKÁ asistentka učiteľa    
  Mariana KOTUCOVÁ asistentka učiteľa     
Mgr. Mária NOVÁKOVÁ asistentka učiteľa     

 

Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Zlatica PETROVÁ

Ingrid ZÁHORSKÁ

Jozefína PRISTÁŠOVÁ

Alžbeta KOSŤUNOVÁ

Eva HARMADIOVÁ

Iveta RUŽANIČOVÁ

Jana HABAĽOVÁ

Jana MOROZOVÁ

Jozefína CIFRANIČOVÁ

Mária LEKKIOVÁ

Alena ÚPORSKÁ

Eva HRIVŇÁKOVÁ

Jana KMEŤOVÁ

Mária OLAHOVÁ

Marieta RUDĽAIOVÁ

Miroslava DOMARACKÁ

Terézia KOVAČOVÁ

Viera HVOZDÍKOVÁ

Andrej HANČIKOVSKÝ

Marián MALÝ

 

 

 

 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.