Zamestnanci školy

BEREŠOVÁ

 
Titul Meno a priezvisko Funkcia Tried. učiteľ Koordinátor
Mgr. Radoslav UJHELYI riaditeľ GEO+TSV    
Mgr. Danka ŠTEFANKOVÁ ZRŠ MAT+BIO    
Mgr. Adriana KOHANOVÁ ZRŠ roč.1.-4.    
Mgr. Renát MAREČEK učiteľ roč.1.-4. I.A  
Mgr. Beáta MINÁRIKOVÁ učiteľka roč.1.-4. I.B  
Mgr. Ingrid KISSOVÁ učiteľka roč.1.-4. I.C  
Mgr. Lýdia BESLEROVÁ učiteľka roč.1.-4. I.D  
Mgr. Diana ZEMANOVÁ učiteľka roč.1.-4. II.A
 
Mgr. Katarína JEŇOVÁ učiteľka roč.1.-4. II.B  
Mgr. Iveta DOROTOVIČOVÁ učiteľka roč.1.-4. II.C  
Mgr. Mária MIRDALOVÁ učiteľka roč.1.-4. II.D sklad učebníc 
Mgr. Katarína MEZEIOVÁ učiteľ roč.1.-4. III.A  
Mgr. Martin JEŇO učiteľ roč.1.-4. III.B  
Mgr. Anna BUMBEROVÁ učiteľka roč.1.-4. III.C ved. MZ  1.-2.roč
Mgr. Ivo GRAJCAR učiteľ roč.1.-4. III.D  
Mgr. Irena KOŠČOVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.A ved. vzd. oblasti , koord. zdravotník
Mgr. Milena ZAJONCOVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.B  
Mgr. Lenka ANDREJČINOVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.C  
Mgr. Jana VELEBOVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.D  
Mgr. Jana GECI učiteľka MAT+INF V.A správca siete 
Mgr. Radovan PETRIK učiteľka SJL+DEJ V.B ved. vzd. oblasti, sklad učebníc 
Mgr. Marcela DANKOVÁ učiteľka SJL+OBN. V.C  
Mgr. Dávid FITERE učiteľ TSV+GEO V.D  
Mgr. Klára BALOGHOVÁ učiteľka FYZ+CHE VI.A  ved. vzd. oblasti
Mgr. Martina SCHUDICHOVÁ učiteľka ANJ+OBN VI.B  žiacky parlament
Mgr. Marianna BODNÁROVÁ učiteľka GEO VI.C  
PhDr. Daniela BEREŠOVÁ učiteľka SJL+ANJ VI.D  
Mgr. Michaela TOPOĽANOVÁ učiteľka ANJ VII.A  
Mgr. Marcela KOŠINA učiteľka VV+DEJ VII.B ved. vzd. oblasti 
Mgr. Natália ROMANOVÁ učiteľka NEJ VII.C  
Mgr. Zuzana RUŽBARSKÁ učiteľka MAT+BIO VII.D  
RNDr. Zlatica UJHELYIOVÁ učiteľka MAT+BIO VIII.A ved. vzd. oblasti
Mgr. Margita RUSNÁKOVÁ učiteľka MAT+SEE VIII.B ved. vzd. oblasti 
Mgr. Silvia POHÁROVÁ učiteľka SJL+ETV VIII.C ved. vzd. oblasti 
Mgr. Lucia VASIĽOVÁ učiteľka SLJ+FIL VIII.D  
Mgr. Pavol ZAJONC učiteľ TSV+RUJ IX.A  
Mgr. Adriana MOKRIŠOVÁ učiteľka ANJ+ENV IX.C koord. zelená škola
Ing. Natália GOREOVÁ učiteľka ANJ+TECH. IX..D  
RNDr. Anna PLACHTINSKÁ učiteľka MAT+BIO   koord. VkMaR
Mgr. Rastislav KULÍN učiteľ MAT+TSV    
Mgr. Dominika ŠIMKOVÁ školský psychológ    
Mgr. Lucia VARGAEŠTOKOVÁ špeciálny pedagóg    
Mgr. Monika OSTROŽOVIČOVÁ učiteľka NBV + ETV   ved. vzd. oblasti, koord. drog. záv.
Mgr. Iveta DUTKOVÁ ses. Pavla
katechétka NBV+NJ    
Mgr. Eva HOĽANOVÁ učiteľka SJL   vých. poradca
Mgr. Kristína VINCEJOVÁ učiteľka CHEM+BIO   ved. vzd. oblasti, koord. drog. záv.
Mgr. Ing. Tomáš ŽELINSKÝ učiteľ TSV   ved. vzd. oblasti
Mgr. Dis.art. Erik DRAGOŠEK učiteľ HUV    
 Mgr. Klaudia LEHONČÁKOVÁ učiteľka DEJ + ANJ    
  Liliana HALGAŠOVÁ vychovávateľka   I. oddelenie
Bc. Martina BODYOVÁ vychovávateľka   II. oddelenie
  Katarína PRINCÍKOVÁ vychovávateľka   III. oddelenie
  Zdenka ČERŇÁKOVÁ vychovávateľka   IV. oddelenie
  Monika MAREČKOVÁ vychovávateľka   X. oddelenie
Mgr. Adriana BIAČKOVÁ vychovávateľka   V. oddelenie
Mgr.  Kamila FEČKOVÁ vychovávateľka   VI. oddelenie
  Katarína CHALKOVÁ vychovávateľka   VII. oddelenie
Bc. Daniel ČIŽMÁR vychovávateľ   VIII. oddelenie, ved. ŠKD
  Erika PETER vychovávateľka   IX. oddelenie
  Miriam TKÁČIKOVÁ asistentka učiteľa    
  Daniela DOMARACKÁ asistentka učiteľa    
  Mariana KOTUCOVÁ asistentka učiteľa     

 

Nepedagogickí zamestnanci

Ing. Zlatica PETROVÁ

Ingrid ZÁHORSKÁ

Jozefína PRISTÁŠOVÁ

Alžbeta KOSŤUNOVÁ

Eva HARMADIOVÁ

Iveta RUŽANIČOVÁ

Jana HABAĽOVÁ

Jana MOROZOVÁ

Jozefína CIFRANIČOVÁ

Mária LEKKIOVÁ

Alena ÚPORSKÁ

Eva HRIVŇÁKOVÁ

Jana KMEŤOVÁ

Mária OLAHOVÁ

Marieta RUDĽAIOVÁ

Miroslava DOMARACKÁ

Terézia KOVAČOVÁ

Viera HVOZDÍKOVÁ

Andrej HANČIKOVSKÝ

Marián MALÝ

 

 

 

 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.