Zamestnanci školy

BEREŠOVÁ

 
Titul Meno a priezvisko Funkcia Tried. učiteľ Koordinátor
Mgr. Radoslav Ujhelyi riaditeľ GEO+TSV   riaditeľ školy 
Mgr. Danka Štefanková ZRŠ MAT+BIO   zástupkyňa 5.-9. 
Mgr. Adriana Kohanová ZRŠ roč.1.-4.    zástupkyňa 1.-4-
Mgr. Radoslava Gatyášová učiteľka roč.1.-4. I.A  
Mgr. Martin Jeňo učiteľ roč.1.-4. I.B  
Mgr. Anna Bumberová učiteľka roč.1.-4. I.C  
Mgr. Ivo Grajcar učiteľ roč.1.-4. I.D  
Mgr. Irena Koščová učiteľka roč.1.-4. II.A
ved. vzd. oblasti , koord. zdravotník  
Mgr. Milena Zajoncová učiteľka roč.1.-4. II.B  
Mgr. Michaela Koščáková učiteľka roč.1.-4. II.C vedúca MZ 1. - 2. ročníka 
Mgr. Gabriela Vargová učiteľka roč.1.-4. II.D  
 Mgr. Renát Mareček učiteľ roč.1.-4. III.A vedúci MZ 3. - 4. ročníka 
Mgr. Beáta Minariková učiteľka roč.1.-4. III.B  
Mgr. Ingrid Kissová učiteľka roč.1.-4. III.C  
Mgr. Lýdia Semanová učiteľka roč.1.-4. III.D  
Mgr. Iveta Dorotovičová učiteľka roč.1.-4. IV.A  
Mgr. Katarína Jeňová učiteľka roč.1.-4. IV.B  
Mgr. Mária Mirdalová učiteľka roč.1.-4. IV.D sklad učebníc  
Mgr. Lucia Vasiľová učiteľka SJL+FIL V.A  
RNDr. Zlatica Ujhelyiová učiteľka MAT+BIO  V.B ved. vzd. oblast
Mgr. Silvia Pohárová učiteľka SJL+ETV V.C  
Mgr. Kristína Vincejová učiteľka CHEM+BIO V.D  
Mgr.  Rastislav Kulín učiteľ MAT+TSV VI.A  
Ing.  Tomáš Želinský učiteľ TSV VI.B  
Mgr. Adriana Mokrišová učiteľka ANJ+ENV VI.C  koord. zelená škola 
Ing. Natália Goreová učiteľka ANJ+TECH VI.D  
Mgr. Jana Geci učiteľka MAT+INF VII.A správca siete
Mgr. Radovan Petrik učiteľ SJL+BIO VII.B ved. vzd. oblasti, sklad učebníc  
Mgr. Marcela Danková učiteľka SJL+OBN  VII.C  
Mgr. Dávid Fitere učitea TSV+GEO  VII.D  
Mgr. Klára Baloghová učiteľka FYZ+CHE VIII.A  
Mgr. Martina Schudichová učiteľka ANJ+OBN  VIII.B  
Mgr. Marianna Bodnárová učiteľka GEO VIII.C  
PhDr. Daniela Berešová učiteľka SJL+ANJ  VIII.D  
Mgr. Michaela Topoľanová učiteľka ANJ IX.A ved. vzd. oblasti 
Mgr. Marcela Košina učiteľka VYV+DEJ IX.B ved. vzd. oblasti   
Ing. Natália Romanová učiteľka NEJ +DEJ IX.C   
Mgr. Zuzana Ružbarská učiteľka MAT+BIO IX.D   
Mgr. Pavol Zajonc učiteľ TSV+RUJ   ved. vzd. oblasti   
Mgr. Dominika Klubert školský psychológ    
Mgr. Lucia Vargaeštoková špeciálny pedagóg    
Mgr. Monika Ostrožovičová učiteľka NBV + ETV   ved. vzd. oblasti, koord. drog. záv.
Mgr. Iveta Dutková ses. Pavla
katechétka NBV+NJ    
Mgr. Eva Hoľanová učiteľka SJL   vých. poradca
RNDr. Anna Plachtinská učiteľka MAT+BIO   koord. VkMaR
Mgr. Silvia Horváthová učiteľ HUV    
 Mgr. Adriána Naďová učiteľka DEJ    
 Mgr. Dominika Očkaiová učiteľka TECH    
  Liliana Halgašová vychovávateľka   I. oddelenie
  Monika Marečková vychovávateľka   II. oddelenie
  Valéria Gregová  vychovávateľka   III. oddelenie
  Zdenka Čerňáková vychovávateľka   IV. oddelenie
Mgr. Adriana Biačková vychovávateľka   V. oddelenie
  Galina Záhorská vychovávateľka   VI. oddelenie
  Katarína Chalková vychovávateľka   VII. oddelenie
Bc. Daniel Čižmár vychovávateľ   VIII. oddelenie, ved. ŠKD
  Erika Peter vychovávateľka   IX. oddelenie
  Dana Bejdová vychovávateľka   X.oddelenie
  Miriam Tkáčiková asistentka učiteľa    
 Ing. Simona Sinčáková asistentka učiteľa    
  Mariana Kotucová asistentka učiteľa    
 Ing. Maroš Molnár asistent učiteľa    
  Sylvia Lysiová asistentka učiteľa    
Mgr. Nikola Hančikovská asistentka učiteľa    
Mgr. Mária Nováková asistentka učiteľa    

 

Nepedagogickí zamestnanci

Ekonomické oddelenie:   

Ing. Zlatica PETROVÁ

Ingrid ZÁHORSKÁ

Knižnica: 

Jozefína PRISTÁŠOVÁ

Upratovačky: 

Alžbeta KOSŤUNOVÁ

Eva HARMADIOVÁ

Iveta RUŽANIČOVÁ

Jana HABAĽOVÁ

Jana MOROZOVÁ

Jozefína CIFRANIČOVÁ

Mária LEKKIOVÁ

Školská kuchyňa:

Alena ÚPORSKÁ

Eva HRIVŇÁKOVÁ

Jana KMEŤOVÁ

Marieta RUDĽAIOVÁ

Miroslava DOMARACKÁ

Viera HVOZDÍKOVÁ

Erika BARANIOVÁ

Dana JEREMIAŠOVÁ

 

Údržbári:

Andrej HANČIKOVSKÝ

Marián MALÝ

 

 

 

 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.