ZRPŠ

Základná škola, Komenského 1962/8 Trebišov

TRIEDNI DÔVERNÍCI

primárne vzdelávanie

P. č.
Trieda Meno a priezvisko
1. I.A Mgr. Jana BUGATOVÁ
2. I.B RNDr. Andrea SEDLÁKOVÁ
3. I.C Mgr. Lenka CAPÍKOVÁ
4. I.D Zita KOVEROVÁ
5. II.A Bc. Lucia HAŠKOVÁ
6. II.B Michaela PUCI
7. II.C Drahomíra ČOREJOVÁ
8. II.D Viera ARTIMOVÁ
9. III.A Magdaléna SOKIROVÁ
10. III.B Mgr. Lucia KOSTRUBOVÁ
11. III.C Diana TOMKOVÁ
12. III.D Ľudmila KOLESÁROVÁ
13. IV.A Mgr. Bronislava GIBOVÁ
14. IV.B Ing. Jozef FRÁGNER
15. IV.C Blanka MACKOVÁ
16. IV.D Katarína HIPPOVÁ

 

Základná škola, Komenského 1962/8 Trebišov

TRIEDNI DÔVERNÍCI

nižšie stredné vzdelávanie

Predseda ZRPŠ: JUDr. Marek GIBA

P. č.
Trieda Meno a priezvisko
1. V.A Mgr. Andrea HATALOVSKÁ
2. V.B Alena BARILOVÁ
3. V.C Mgr. Andrea PETRIKOVÁ
4. V.D Mgr. Lucia BORŠČOVÁ
5. VI.A JUDr. Marek GIBA
6. VI.B Lucia PAMPURIKOVÁ
7. VI.C Martina KUNDRÁTOVÁ
8. VI.D Marcela MAROŠNÍKOVÁ
9. VII.A Mgr. Erika ROHAĽOVÁ
10. VII.B MUDr. Zuzana VAŠKOVÁ
11. VII.C Blažena ŠIMKOVÁ
12. VII.D Mgr. Ingrid SCHNELLYOVÁ
13. VIII.A Alena ŠAFFOVÁ
14. VIII.B Henrieta ANDREJKOVÁ
15. VIII.C Jana MIKLOVIČOVÁ
16. IX.A Ing. Radka ČORNANIČOVÁ
17. IX.B Erika LEŠKOVÁ
18. IX.C Michaela PUCI
20. Účtovníčka Lucia PAMPURIKOVÁ

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.