Organizácia vyučovania

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína  2. septembra 2020 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020 (štvrtok).
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021.
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.

 

ŠKOLSKÉ ZVONENIE

1. hodina od 07:50 do 08:35
2. hodina od 08:45 do 09:30
veľká prestávka 15 min.
3. hodina od 09:45 do 10:30
4. hodina od 10:40 do 11:25
5. hodina od 11:35 do 12:20
obedňajšia prestávka od 12:20 do 12:45
6. hodina od 12:45 do 13:30
7. hodina od 14:00 do 14:40

PRÁZDNINY 2019/2020

 Prázdniny

 Posledný deň vyučovania

 Termín prázdnin

 Začiatok vyučovania

 JESENNÉ  28. október 2020 (streda)  29. október - 30.október 2020  2. november 2020 (pondelok)
 VIANOČNÉ  22. december 2020 (utorok)  23. december 2020-7. január 2021  8. január 2021 (piatok)
 POLROČNÉ  29. január 2021 (piatok)  1. február 2021 (pondelok)  2. február 2021 (utorok)
 JARNÉ  19. február 2021 (piatok)  22. február - 26. február 2021  1. marec 2021 (pondelok)
 VEĽKONOČNÉ  31. marec 2021 (streda)  1. apríl- 6. apríl 2021  8. marec 2021 (pondelok)
 LETNÉ  30. jún 2021 (streda)  1. júl- 31. august 2021  2. september 2021 (štvrtok)

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.