Organizácia vyučovania

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína  2. septembra 2021 (štvrtok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2021 (piatok).
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022.
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

 

ŠKOLSKÉ ZVONENIE

1. hodina od 07:50 do 08:35
2. hodina od 08:45 do 09:30
veľká prestávka 15 min.
3. hodina od 09:45 do 10:30
4. hodina od 10:40 do 11:25
5. hodina od 11:35 do 12:20
obedňajšia prestávka od 12:20 do 12:45
6. hodina od 12:45 do 13:30
7. hodina od 14:00 do 14:40

PRÁZDNINY 2021/2022

 Prázdniny

 Posledný deň vyučovania

 Termín prázdnin

 Začiatok vyučovania

 JESENNÉ  27. október 2021 (streda)  28. október - 29.október 2021  2. november 2021 (otorok)
 VIANOČNÉ  22. december 2021 (streda)  23. december 2021 -7. január 2022  10. január 2022 (pondelok)
 POLROČNÉ  3. február 2022 (štvrtok)  4. február 2022 (piatok)  7. február 2022 (pondelok)
 JARNÉ  18. február 2022 (piatok)  21. február - 25. február 2022  28. február2022 (pondelok)
 VEĽKONOČNÉ  13. apríl 2022 (streda)  14. apríl- 19. apríl 2022  20. apríl 2022 (streda)
 LETNÉ  30. jún 2022 (štvrtok)  1. júl- 2. september 2022  5. september 2022 (pondelok)

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.