Organizácia vyučovania

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína  2. septembra 2019 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2019 (utorok).
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 a končí sa 30. júna 2020.

 

ŠKOLSKÉ ZVONENIE

1. hodina od 07:50 do 08:35
2. hodina od 08:45 do 09:30
veľká prestávka 15 min.
3. hodina od 09:45 do 10:30
4. hodina od 10:40 do 11:25
5. hodina od 11:35 do 12:20
obedňajšia prestávka od 12:20 do 12:45
6. hodina od 12:45 do 13:30
7. hodina od 14:00 do 14:40

PRÁZDNINY 2019/2020

 Prázdniny

 Posledný deň vyučovania

 Termín prázdnin

 Začiatok vyučovania

 JESENNÉ  29. október 2019 (utorok)  30. október - 31.október 2019  4. november 2019 (pondelok)
 VIANOČNÉ  20. december 2019 (piatok)  23. december 2019-7. január 2020  8. január 2020 (utorok)
 POLROČNÉ  31. január 2020 (piatok)  3. február 2020 (pondelok)  4. február 2020 (utorok)
 JARNÉ  28. február 2020 (piatok)  2. marec - 6. marec 2020  9. marec 2020 (pondelok)
 VEĽKONOČNÉ  8. apríl 2020 (streda)  9. apríl- 14. apríl 2020  15. apríl 2020 (streda)
 LETNÉ  30. jún 2020 (utorok)  1. júl- 31. august 2020  2. september 2020 (streda)

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.