Výchovný poradca

Výchovný poradca: Mgr. Eva Hoľanová
Konzultačné hodiny: štvrtok
/Po dohode s rodičom alebo žiakom vo štvrtok 14:00-15:00, po dohode s rodičmi aj iný deň./

č. dverí: 33

tel. č.: 0905 851 991

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.