Hurá, krúžky!

Milí žiaci,

v novom školskom roku 2019/20 sme pre Vás pripravili nové záujmové krúžky, v ktorých si po náročnom vyučovaní oddýchnete.

V priestoroch veľkej chodby máte ponuku krúžkov na ktoré sa prihlásite prostredníctvom VZDELÁVACÍCH POUKAZOV. Tie Vám rozdajú triedni učitelia (11.09.2019). Po prevzatí je potrebné poukaz podpísať zákonným zástupcom (rodičom) a odovzdať učiteľovi (do 21.09.2019), ktorý krúžok organizuje, žiaci prvého ročníka tr. učiteľom. Ďalšie informácie o začatí krúžkov dostanete priamo od učiteľov. Začiatok od 1.10.2019.

Mgr. Radoslav Ujhelyi

Krúžok - učiteľ Deň Miesto Čas
Angličtina pre prvákov - Mgr. Lehončáková utorok I.C 14:00 - 15:00
Angličtina pre druhákov - as. Kotucová štvrtok II.C 13:00 - 14:30
Ručičková - Mgr. Mezeiová pondelok III.D 13:10 - 14:40
Zlaté ručičky - Mgr. Jeňová streda II.B 13:00 - 14:30
Amosko - Mgr. Jeňo štvrtok uč. INF malá

13:00 - 14:00

30 min. práca v teréne

Lego krúžok - Mgr. Koščová utorok II.C 13:45 - 15:15
Šikovníček - Mgr. Zemanová utorok IV.D 13:00 - 14:30
Hravé počítače - Mgr. Bumberová pondelok uč. INF veľká 13:30 - 15:00
Bedminton 1 - Mgr. Jeňo utorok veľ. telocvičňa 16:30 - 17:30
Bedminton 2 - Mgr. Jeňo štvrtok veľ. telocvičňa 16:30 - 17:30
Športovo-pohybová príprava - Mgr. Mikulová pondelok CVČ telocvičňa 15:00 - 17:00
Cherubín - Mgr. Dutková piatok Gr.kat.farský úrad 16:00 - 18:00
Počítajte s nami - RNDr. Plachtinská pondelok, štvrtok VII.B 13:45 - 14:45
Matematika pre deviatakov - Mgr. Ružbarská streda VII.D 13:45 - 15:45
Umelecký krúžok - Mgr. Košina pondelok uč. VYV 13:45 - 15:45
Prírodovedný krúžok - Mgr. Baloghová utorok VI.A/uč. CHEM 14:00 - 16:00
Basketbal st. žiaci - Mgr. Fitere pondelok tel. ZŠ 14:00 - 16:00
Basketbal ml. žiaci - Mgr. Fitere piatok tel. ZŠ 14:00 - 16:00
Príprava SJL na T-9 - Mgr. Vasiľová utorok IX.C 14:00 - 16:00
Geograficko-turistický - Mgr. Bodnárová utorok, štvrtok BIO-GEO

14:00 - 15:00

14:00 - 15:00

Robotika - Mgr. Parajoš utorok, štvrtok uč. TECH 14:00 - 16:00
Matematika pre deviatakov - RNDr. Ujhelyiová utorok, štvrtok IX.A

14:00 - 15:30

13:00 - 14:30

Strelecký krúžok - Mgr. Petrik štvrtok malá telocvičňa 13:45 - 15:45

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.