Hurá, krúžky!

Milí žiaci,

v novom školskom roku 2020/2021 sme pre Vás pripravili nové záujmové krúžky, v ktorých si po náročnom vyučovaní oddýchnete.

V priestoroch veľkej chodby máte ponuku krúžkov na ktoré sa prihlásite prostredníctvom VZDELÁVACÍCH POUKAZOV. Tie Vám rozdajú triedni učitelia (11.09.2020). Po prevzatí je potrebné poukaz podpísať zákonným zástupcom (rodičom) a odovzdať učiteľovi (do 25.09.2020), ktorý krúžok organizuje, žiaci prvého ročníka tr. učiteľom. Ďalšie informácie o začatí krúžkov dostanete priamo od učiteľov. Začiatok od 1.10.2020.

Mgr. Radoslav Ujhelyi

 

Ponuka záujmových útvarov na šk. rok 2020/2021

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.