Skip to main content

Červené stužky

Zapojenie sa do kampane Červené stužky sa stalo na našej škole tradíciou. Aj v tomto školskom roku sme si takto 1. decembra pripomenuli  Svetový deň boja proti AIDS.  Žiaci 9.C pripínali červené stužky ako symbol spolupatričnosti s osobami postihnutými touto zákernou chorobou. Zároveň v krátkosti priblížili túto tému svojim spolužiakom. 

V tento deň si pripomíname boj  proti AIDS, HIV a taktiež proti drogám, fajčeniu a iným závislostiam. Touto kampaňou chceme upriamiť pozornosť aj na duševné zdravie detí a dospelých. 

Naša školská psychologička Mgr. Michaela Berecká v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Luciou Vargaeštokovou  zrealizovali prednášku  pre našich  siedmakov. Triedni učitelia žiakov 3. – 9. ročníka sa tejto problematike venovali viac prostredníctvom zaslaných prezentácií.  

Naši žiaci a zamestnanci školy podporili túto kampaň a v školskej telocvični sa nám podarilo vytvoriť  obrovskú živú červenú stužku ako symbol boja proti AIDS a drogám. Za pekné zábery ďakujeme pani fotografke S. Pavlíkovej. Všetkým sa týmto chceme srdečne poďakovať za podporu kampane. 

 

  Mgr. Irena Koščová, Mgr. Zuzana Ružbarská