Skip to main content

Mini výchovný koncert pre prvákov

„Zahrajte mi muzikanti vesele...“ sú slová známej detskej pesničky, ktorá poteší nie jedno mladé srdiečko. Touto, ale aj inými piesňami, rozveselili kamarátov prvákov naši piataci. V mesiaci január si pre nich pripravili mini výchovný koncert o Orffových hudobných nástrojoch. Prváci sa dozvedelo veľa nového, mohli si hru na nástroje vyskúšať a všetci žiaci si spolu zaspievali, zahrali i zatancovali.  Všetkým piatakom ďakujeme.

Mgr. Silvia Horváthová