Skip to main content

22. marec – Svetový deň vody v V.D

Bez vody niet života...,

vodu si máme vážiť a neplytvať ňou...,

každý človek má právo na prístup k bezpečnej a vyhovujúcej vode...

a nakoniec posolstvo Svetového dňa vody pre rok 2024 : „Voda za mier“....

 

Tieto témy boli hlavnou myšlienkou  hodiny biológie v V.D triede, na ktorej sme si spoločne zasúťažili v Ekokvíze ku Dňu vody. V družstvách sme plnili zaujímavé úlohy. Najprv sme si overili, čo o vode vieme v krátkom teste a v praktickej časti sme vymýšľali pojmy súvisiace s vodou, odhadovali množstvo vody, či skladali vety s dôležitým odkazom ľudstvu. Na záver nás čakala sladká odmena a uvedomenie, aké máme šťastie, ak môžeme kedykoľvek otočiť kohútikom a ... voda tečie.

                                                                                                                     žiaci V.D a p. uč. Ujhelyiová