Skip to main content

Milujem Komenčák

Školský parlament si v rámci budovania dobrých vzťahov medzi žiakmi pripravil pre žiakov 8. ročníka súťaž Milujem Komenčák. Jedno piatkové májové popoludnie tak žiaci a členovia parlamentu strávili spolu v našej telocvični, kde si zasúťažili, zabavili sa a utužili vzájomné kamarátstva. Súťaž Milujem Komenčák bola inšpirovaná televíznou súťažou Milujem Slovensko, avšak otázky sa týkali prostredia našej školy a mesta Trebišov. V tejto súťaži mali žiaci ukázať ich kreativitu, súdržnosť a samozrejme súťaživosť. Nakoľko nám počasie neprialo, tak sme si opekačku vynahradili pizzou.

Ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastneným žiakov a p. učiteľkám, ktoré pomohli s dozorom a verím, že naši ôsmaci strávili príjemné popoludnie. Zároveň ďakujem všetkým členom školského parlamentu za prípravu súťaží, nápaditej výzdoby a medailí pre súťažiacich.

Koordinátorka školského parlamentu