Skip to main content

Školský výlet 5.C, 5.D- Tatranská Lesná

V dňoch 5.-7.6.2024 sme strávili tri krásne dni na školskom výlete v Tatranskej Lesnej. Navštívili sme Spišský hrad, Beliansku jaskyňu, Expozíciu tatranskej prírody a náučný chodník Pramenisko. Večer sme si zasúťažili v rôznych aktivitách a hrách. Domov sme sa vrátili plní zážitkov a nových poznatkov.  

Tešíme sa na další výlet zasa o rok!😊 

 Žiaci 5.C, 5.D a p.uč.  Mgr. Romanová, Mgr. Jusková a Mgr. Bodnárová