Skip to main content

Otvárame deťom dvere do sveta kníh

Mestská knižnica v Trebišove už niekoľko rokov aktívne spolupracuje so základnými školami, aby podporila lásku k čítaniu u najmladších žiakov. Jednou z úspešných a obľúbených iniciatív je program zameraný na druháčikov, ktorý prináša množstvo aktivít, zábavy a poučenia pre deti.

Naši druháci v tomto školskom roku navštívili niekoľkokrát mestskú knižnicu. Čitateľské hodiny boli navrhnuté tak, aby deti zaujali a motivovali ich k čítaniu. Každé stretnutie malo svoje špecifické témy - od dobrodružných príbehov, cez rozprávky až po bábkové divadlá. Deti sa okrem čítania venovali aj tvorivým dielňam.

Knižnica organizovala bábkové divadelné predstavenia pre deti. Bábkové hry Bábkového divadla - Košice ako „O Guľkovi Bombuľkovi“ a neskôr aj „Koza odratá a jež“ získali veľký úspech medzi mladými divákmi. Tieto predstavenia nielenže zabavili, ale aj poučili deti o dôležitých hodnotách, ako sú priateľstvo, odvaha a dôvtip.

Ani v tomto roku nechýbalo podujatie s dlhoročnou tradíciou a to „Festival kníh pod holým nebom“. Počas celého dňa bol deťom ponúknutý bohatý program. Naši druháci a prváci absolvovali aktivity v zóne tvorivosti – príbeh o zvedavom zvieratku (tvorivá dielňa), v zóne fantázie - maľovanie na tvár, v zóne oddychu – čítanie v tráve, v zóne hier – retro games a zúčastnili sa spomínaného bábkového divadelného predstavenia. Deti si festival kníh užili. Poskytol im nezabudnuteľné zážitky a inšpirácie na čítanie.

Takéto aktivity napomáhajú deťom v osvojovaní si čitateľských návykov a budovaní pozitívneho vzťahu ku knihám - otvárajú im dvere do sveta kníh.

 

Mgr. K. Jeňová