Skip to main content

Oznam pre žiakov tried 5.ABCD, 6.ABC, 7.ABCD, 8.BC, 9.ABCD

Milí žiaci,

 z dôvodu zmeny termínu lyžiarskeho výcviku bude  v pondelok 4.3.2024 a utorok 5.3.2024 prebiehať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín!

 Zmena rozvrhu hodín začne  platiť až od 6.3.2024 (streda)  do  11.3.2024 (pondelok).

Ďakujem za pochopenie.                                                                      

  Mgr. Radoslav Ujhelyi 

      riaditeľ školy