Skip to main content

Projekt Učitelia pre 21. storočie

V mesiaci november 2023 sa škola zapojila do „Projektu Učitelia pre 21. storočie“. Tento projekt je súčasťou zmien vo vzdelávaní a jeho zámerom je vybudovať celoslovenskú sieť regionálnych centier podpory učiteľov. Na základe 3. kola výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR vybral rezort školstva zriaďovateľov posledných 8 centier, ktoré začnú fungovať od nasledujúceho školského roka. Medzi úspešnými školami je naša ZŠ Komenského 8 v Trebišove, ktorá sa stala zriaďovateľom centra (RCPU). Poskytnuté prostriedky mechanizmu vo výške 229 200,00 € budú použité na pomoc učiteľom a učiteľkám v regióne okresu Trebišov, s prechodom na nové učivo a inovatívne metódy výučby, ktoré nadväzujú na zmeny vo vyučovaní na základných školách.

Mgr. Radoslav Ujhelyi