Skip to main content

Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 8.6.2023 si žiaci 3.ročníka preverili svoje vedomosti z anglického jazyka v rámci školskej olympiády. Zúčastnili sa jej z každej triedy 2 najlepší angličtinári, aby si vyskúšali svoje znalosti z anglického jazyka aj takouto zábavnejšou formou. Testovaním nás presvedčili, že boli vybratí správne a všetci hravo zvládli zadané úlohy. No keďže nemôže vyhrať každý, ale všetci boli hodnotení na jednotku, rozhodoval čas odovzdania písomnej práce. A toto sú tí najlepší:

1.miesto: Lea Šatarová 3.D

2. miesto: Ema Hovancová 3.C

3. miesto: Nela Ballová 3.A

Víťazom a všetkým zúčastneným blahoželáme a tešíme sa na stretnutie o rok.

p. učiteľky Dorotovičová a Koščová