Skip to main content

OBCHOD BUDÚCNOSTI

Vzdelávať žiakov je možné rôznymi formami, metódami a prístupmi. Jednou z možností ako si žiaci môžu rozvíjať svoje komunikačné, organizačné schopnosti, ale aj svoju kreativitu a predstavivosť je realizácia projektu.

Žiaci 8.D sa zúčastnili súťaže s názvom Obchod budúcnosti určenej pre 8. ročníky ZŠ na Slovensku, kde mohli zužitkovať všetky doposiaľ získané vedomosti a zručnosti. Žiaci si vytvorili model obchodu, ktorým sa prezentovali v súťaži.

 

Mgr. Lenka Paľová