Skip to main content

Biblická olympiáda - Gn 12-36, Ž 27, Dan 1-6.13, Jn

Dňa 14.02.2024 sa uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Chlapci a dievčatá rímskokatolíckeho náboženstva preukazovali svoje vedomosti v teste o praotcovi Abrahámovi, Izákovi, jeho synoch Ezauovi a Jakubovi. Z prorockej knihy Daniel o jeho proroctvách, o jame levovej, či ohnivej  peci. Z Evanjelia podľa Jána o Ježišových znameniach, zázrakoch – na svadbe v Káne Galilejskej, o uzdravení chorého pri betsaidskom rybníku, či rozmnožení chleba, o Petrovom zapretí i Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní.

 

V ďalšej časti mali súťažiaci odpovedať na otázky, či je to pravda, alebo nie. Hľadať vzťahy medzi jednotlivými postavami zo Svätého písma.

Hlavnou myšlienkou tento rok je „VYTRVAŤ VO VIERE“, tak prajeme trom postupujúci práve toto, aby sa nevzdávali a vytrvali...


Držíme palce na okresnom (dekanátnom) kole.