Skip to main content

Biblická olympiáda – „Vytrvať vo viere“

Vo štvrtok 21.03.2024 sa uskutočnilo okresné (dekanátne) kolo Biblickej olympiády v Michalovciach. Našu školu reprezentovali žiaci rímskokatolíckeho náboženstva Nikola K. 8.D, Simonka Š. 7.C a Martin Č. zo 6.A triedy. Po príchode do školy, kde sa súťažilo sa účastníci usadili na svoje miesta. Po privítaní jednotlivé družstvá už netrpezlivo čakali na zadania. V prvom kolo si súťažiaci preverili vedomosti v teste, ktorý mali zvládnuť za 20. minút. Druhá úloha bola zameraná na citáty. Bolo potrebne napísať biblickú osobu, ktorá daný výrok vyslovila a zároveň „vypátrať“ komu bol výrok adresovaný. Nasledovala prestávka na desiatu i malé občerstvenie. Tretie kolo patrilo posolstvu biblického textu, žiaci si otestovali svoju pozornosť a čítanie s porozumením. V štvrtej úlohe bolo potrebné urobiť korektúry biblického textu. V texte žalmu mali nájsť chybu a zároveň ju opraviť tzn. napísať, ako to malo byť správne. Posledná piata úloha patrila obrázkom. Bolo potrebne ich pomenovať a popísať udalosť, ktorá bola na obrázku zobrazená. Po sčítaní bodov a odobrení výsledkov štvorčlennou komisiou sa súťažiaci dozvedeli poradie, ktoré určilo postupujúcich na krajské (diecézne) kolo. Víťazstvo nám uniklo „ o chlp“ a obsadili sme 2. mieste. Knižná odmena, chutný obed a prechádzka po centre meste bola príjemným zavŕšením dňa.