Skip to main content

Súťaž Navrhni logo školského parlamentu

Školský parlament si v marci pripravil pre žiakov školy súťaž Navrhni logo školského parlamentu. Úlohou žiakov bolo navrhnúť, ako by malo vyzerať reprezentatívne logo. Žiaci mali voľnú ruku a mohli kreatívne využiť rôzne tvary a farby. Motiváciou boli aj vecné ceny vo výške 200, 100 a 50 EUR. Všetky zapojené práce vyhodnotila porota v zložení - vedenie školy, p. uč. výtvarnej výchovy a členovia školského parlamentu.

Zo všetkých prác získali:

  1. miesto – Simona Poliačiková
  2. miesto – Simona Štefková
  3. miesto – Ella Gömöryová

Výherné logo momentálne nadobúda svoje grafické spracovanie.

Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a tešíme sa na ďalšiu kreatívnu spoluprácu :)