Skip to main content

Zverejňovanie zmlúv

Zmluva o spolupráci PF/71/2023/49
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 2023
Dodatok k zmluve o dodávke elektriny
Licenčná zmluva - Dokumenta, a.s
Zmluva o dielo STAV RD, s.r.o
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Zmluva o poskytovaní trénerských služieb
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT IV/24/2020
Zmluva o združenej dodávke elektriny
 
 
Powered by Phoca Download