Lúčenie v štvrtej A

  

 „V živote by mal človek jedného dňa zbadať veci akoby po prvýkrát a vnímať ich takto stále. Les, rieku, prázdniny, kvitnúce čerešne, dážď, hviezdnu oblohu, šteniatka ... všetko.

A akoby po prvýkrát pristupovať k tomu všetkému ...“   

(Miroslav Horníček)

Prázdniny čas radosti, ale aj nostalgie a spomienok.

Drahá trieda 4.A, budete mi chýbať! Prirástli ste mi k srdcu. No život je už raz taký, dobrého býva poskromne.

Ďakujem za všetky radosti i starosti, zostanete v mojom srdci! Nikdy na Vás nezabudnem. Dávajte si na seba pozor.. Prajem Vám veselé prázdniny, vychutnajte si ich všetkými zmyslami.. 

ĽUBKÁM VÁS.

 

Vaša triedna 

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.