Údaje o škole

 
 Počet žiakov v školskom roku 2018/2019:  Počet tried: 35
  • I. stupeň: žiakov: 327
  • II. stupeň: žiakov: 442
  • I. stupeň: 16 tried
  • II. stupeň: 19 tried

 Počet pedagogických zamestnancov: 57

 Počet odborných zamestnancov: 2

 Počet oddelení ŠKD: 9

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.