Údaje o škole

 
 Počet žiakov v školskom roku 2018/2019:  Počet tried: 35
  • I. stupeň: žiakov: 328
  • II. stupeň: žiakov: 461
  • I. stupeň: 16 tried
  • II. stupeň: 20 tried

 Počet pedagogických zamestnancov: 70

 Počet odborných zamestnancov: 1

 Počet oddelení ŠKD: 10

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.