Skip to main content

Život je dar

Tento rok prebieha už 24. ročník celoslovenskej osvetovej kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa, ktorú organizuje Fórum života. Je to deň počatého života, kedy si pripomíname, že každý z nás je zodpovedný za život a ochranu života, zvlášť za ochranu života nenarodených.

Život je dar. Každý je z nás je dar – pre svoju jedinečnosť, neopakovateľnosť, dary a talenty, ktoré máme, pre poslanie, ktoré je v každom z nás iné. Preto má každý právo na život.

Viditeľným symbolom kampane je biela stužka. Jej pripnutím na oblečení v tento deň (25. marca) sme si pripomenuli túto tak často si neuvedomujúcu hodnotu ľudského života a zároveň vyjadrili svoj pozitívny postoj k životu.

Za pomoc a ochotu pri rozdávaní bielych stužiek ďakujeme našim deviatakom.