Skip to main content

Happy Easter!

Veľkonočné vyučovanie na hodinách anglického jazyka vo 4. ročníku sa nieslo v duchu tradícií v anglicky hovoriacich krajinách, ale aj našich. Žiaci vytvorili krásne veľkonočné pozdravy a projekty, vypracovali pracovné listy s veľkonočnou tematikou, aj sa zahrali.

Aj keď v dnešnej dobe vo veľkej miere využívame pri práci techniku, vyskúšali sme si aj prácu s klasickým slovníkom, aj kreatívne metódy ako brainstorming či pojmové mapy.

Na koniec sme si už len navzájom zaželali: Happy Easter!

Žiaci 4. ročníka a p. učiteľky Mgr. Irena Koščová a Ing. Simona Sinčáková