Skip to main content

Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín - 1.kategória

Šikovní recitátori 1. kategórie spustili recitačné kolá 70. ročníka najstaršej a najprestížnejšej súťaže s názvom Hviezdoslavov Kubín 12.2.2024 školským kolom v knižnici. V prednese prózy a poézie súťažilo 24 talentovaných žiakov. Trojčlenná porota rozhodla o umiestnení a postupe na okresné kolo nasledovne.

 

Poézia

  1. 1. Aleš Komjaty 2.B    
  2. Lilly Bodrogová 4.A
  3. Janka Sabová  2.B 
  4. Nelly  Füzerová 3.B

Próza

  1. Branko Pavlík 4.A
  2. Lila Vargušková 2.B
  3. Barbora Volochová 3.D

 

Aleškovi a Brankovi držíme na okrese palce. A všetkým ostatným recitátorom prajeme veľa vytrvalosti a rôznych príležitostí, kde by mohli ukázať a rozvíjať aj naďalej svoje nadanie v oblasti umeleckého slova.

                                                                                predseda poroty

                                                                              Mgr. K. Jeňová